Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer en integriteitskwesties

Een veilige werkomgeving is van groot belang voor het welbevinden van werknemers. Is deze veilige omgeving er niet, dan kan dit nare gevolgen hebben. Dit varieert van een onprettige werksfeer tot langdurig uitval van de werknemer.

Volgens onderzoek van TNO heeft zo’n 16% van de werknemers te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden. Het gaat bij deze 16% van de werknemers om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. Dit alles leidt gemiddeld tot 7 extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar.

Het is dan ook van belang dat mensen met gevoelens van sociale onveiligheid deze zo snel mogelijk bespreekbaar kunnen maken in de organisatie. Een sociaal veilige omgeving betekent immers werken met meer plezier, wat de efficiëntie ten goede komt en het aantal ziekmeldingen doet dalen.

Het hebben van een vertrouwenspersoon in jouw bedrijf draagt ertoe bij dat er een sociaal veiligere en integere werkomgeving is.

Mijn taken

Jouw medewerkers kunnen bij mij terecht op mijn kantoor in Wageningen, waarin zij volledig vertrouwelijk en op een neutrale plek met mij van gedachten kunnen wisselen. Op verzoek kunnen we ook op een andere, voor de werknemer veilige, plek afspreken. Ik sta naast de werknemer. Mijn bijstand kan variëren van alleen maar sparren tot aanwezig zijn bij gezamenlijke gesprekken of steun bieden bij een klachtenprocedure. Mijn taak is de kwestie zoveel mogelijk te de-escaleren. Lukt het niet om de kwestie intern op te lossen, dan bespreek ik met de werknemer welke externe mogelijkheden er zijn.

Als vertrouwenspersoon heb ik ook als taak het voorlichten en informeren van de werknemers binnen de organisatie. En tenslotte ben ik er om het management advies te geven. Een keer per jaar maak ik een jaarverslag op en ik geef een keer per jaar in jouw bedrijf een informatiebijeenkomst over een vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Ben je als werkgever geïnteresseerd of heb je meer vragen, kom dan gerust langs voor een gratis kennismakingsgesprek.

Kosten

Jaarlijks abonnement: € 750,– excl. BTW voor:

  • Eenmaal per jaar: informatie en advies aan management
  • Informatiebijeenkomst werknemers
  • Opmaak jaarverslag en bespreking van het jaarverslag met management
  • Gratis telefonische intake voor de werknemer (klager of melder) van ong. een kwartier tot half uur.

Als de intake een vervolg krijgt, bedraagt mijn uurtarief € 125,– excl. BTW. De evt. reiskosten worden voor de helft doorbelast.

Heeft jouw bedrijf meerdere externe vertrouwenspersonen en zoek je uitbreiding, dan sluit ik mij aan bij de gangbare tarieven binnen jouw bedrijf.

 

Ik sta je graag bij in

Echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie

Arbeidsconflicten

Persoonlijke- en relatiecoaching

Familiebedrijf coaching

Vertrouwenspersoon

Wil je teruggebeld worden?