Echtscheiding

Einde relatie

Een scheiding is vaak een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Een periode van verdriet, onzekerheid en zorgen over bijvoorbeeld de kinderen, waar je gaat wonen, hoe het financieel gaat etc. De persoon die je lief hebt gehad, verlaat jou of jij kunt niet anders dan je geliefde te verlaten. Het maakt vaak niet uit wie besluit te gaan scheiden, voor beide partners betekent het afscheid nemen. Echtscheiding is een rouwproces. In mediation geeft Ingrid Luimes eerst ruimte aan de emoties, voordat zij verder gaat met de zakelijke afwikkeling. Dit is nodig omdat anders de emoties de zakelijke afhandeling belemmeren en dan is er sprake van een zgn. “vechtscheiding”.

Naast de emotionele kant, is er de zakelijke kant. Het volgende moet geregeld worden:

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders van minderjarige kinderen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen na de (echt)scheiding. Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan regel je het volgende:

  • de belangrijke beslissingen die te maken hebben met het gezag over de kinderen;
  • waar de kinderen gaan wonen en hoe de zorg is verdeeld (omgangsregeling, co-ouderschap);
  • wie van de ouders kinderalimentatie betaalt en hoeveel (kinderalimentatieberekening, gezamenlijke kindrekening?);
  • hoe de ouders elkaar informatie verstrekken over de kinderen;
  • alle overige zaken die verband houden met de kinderen, bijvoorbeeld: hoe worden de verjaardagen gevierd van de kinderen/ opa’s en oma’s, wat sta je als ouders wel en niet toe (alcohol, social media, tatoeage etc.), wie onderhoudt de contacten met school, is de voogdij geregeld en wanneer wordt een nieuwe partner bij de kinderen ge├»ntroduceerd?

Ingrid Luimes helpt de ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Alimentatie

Ouders zijn verplicht om alimentatie te betalen voor hun kinderen. Daarnaast kan er ook een verplichting bestaan om alimentatie te betalen aan de ex-partner.

De eerste vraag die gesteld en berekend moet worden is: wat is de behoefte van de kinderen, ofwel: wat kosten de kinderen? Vervolgens wordt de verdeling van de kosten gemaakt op basis van de draagkracht (inkomens) van de ouders. Is er daarna nog ruimte over voor partneralimentatie en de andere partner heeft hier behoefte aan, dan is dit een onderwerp van gesprek in mediation. Van partneralimentatie kan namelijk worden afgezien, van de verplichting tot betalen van kinderalimentatie niet.

Hoe eenvoudig het misschien ook lijkt, er komt veel kijken bij het opstellen van een alimentatieberekening. In de wet is hierover niet veel geregeld, met als gevolg dat er veel rechtspraak is gewezen over alimentatie. De rechters gebruiken hierbij de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep stelt elk jaar een rapport vast. Bij het maken van een alimentatieberekening moet je dus niet alleen “een tabelletje invoeren”, maar ook de rechtspraak en richtlijnen hierbij interpreteren.

Ingrid Luimes maakt voor partijen de alimentatieberekening en zij legt dit vast in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Zij doet dit op een zorgvuldige manier en zij zorgt ervoor dat het juridisch klopt.

Verdeling huwelijksgemeenschap

De wet kent 3 soorten van huwelijksgemeenschap: de gemeenschap van goederen, de huwelijkse voorwaarden en sinds 2018 de beperkte gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding moet verdeeld worden en de verdeling is afhankelijk van hoe je in juridische zin bent getrouwd. Denk bij de verdeling aan de woning, de (spaar)rekeningen, inboedel, auto, stacaravan, vakantiehuisje, huisdieren etc.

Ingrid Luimes legt de partijen het juridische kader uit en zij helpt hen bij de verdeling en/of verrekening.

Pensioen

Het maakt niet uit hoe je bent getrouwd, het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk is van beide partijen. Momenteel is de verevening de standaardmethode om het pensioen te verdelen, mogelijk wordt dit in de toekomst conversie. Het is ook mogelijk om af te zien van pensioenverevening.

Tijdens de mediation bespreekt Ingrid Luimes de verschillende mogelijkheden.

Procedure rechtbank

Ingrid Luimes maakt het echtscheidingsconvenant op dat wordt ingediend bij de rechtbank. Zij schakelt hiervoor een advocaat in die ook kantoor heeft in hetzelfde pand aan de Binnenhaven 1 te Wageningen. Ingrid Luimes houdt de regie over het proces en zij blijft het aanspreekpunt voor partijen. De procedure vanaf indiening echtscheidingsconvenant bij de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente duurt meestal ongeveer een maand.

Ik sta je graag bij in

Echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie

Arbeidsconflicten

Persoonlijke- en relatiecoaching

Familiebedrijf coaching

Vertrouwenspersoon

Wil je teruggebeld worden?