Arbeidsconflict

Ruzie op het werk

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Vaak ontlenen wij hieraan onze identiteit. Geen wonder dat wanneer er sprake is van een conflict op het werk, dit emotioneel best ingrijpend is. En het gaat vaak nog een tandje dieper als dit conflict zich in een familiebedrijf afspeelt.

Wanneer een arbeidsconflict niet (goed) wordt opgelost, raken mensen gefrustreerd, presteren minder en slapen slechter. Werknemers melden zich ziek, wat een werkgever op zijn beurt (veel) geld kost. Conflicten op het werk zijn een belangrijke oorzaak van verzuim, overspannenheid, burn-out en arbeidsongeschiktheid. Dus zowel voor een werkgever als een werknemer is het van belang zoveel mogelijk uit het conflict te blijven. Als er sprake is van ziekte en een (dreigend) conflict verwijzen bedrijfsartsen dan ook vaak snel naar mediation.

Ingrid Luimes start de arbeidsmediation met aparte voorgesprekken. Daarna nodigt zij partijen uit voor het eerste gezamenlijke mediationgesprek.

Herstel samenwerking

De mediation is meestal eerst gericht op herstel van de samenwerking of re-integratie in geval van ziekte. Vaak is er sprake van miscommunicatie wat een eigen leven is gaan leiden. Ook kan er sprake zijn van niet of onvoldoende waardering en begrip voor elkaar. Wijzigingen in het beleid van de onderneming kunnen ook een bron van conflict zijn, waardoor verwijdering tussen de werknemer en het bedrijf kan ontstaan. Er zijn nog meer oorzaken aan te wijzen die tot een conflict kunnen leiden, denk bijvoorbeeld aan te weinig beloning of (onzichtbaar) pestgedrag. Het gaat erom dat dat wat er speelt aan tafel bespreekbaar wordt, zodat er weer begrip ontstaat voor elkaar en afspraken gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Exit-mediation

Als herstel van de samenwerking niet lukt, dan volgt een exit-mediation. In dat geval nodigt Ingrid Luimes niet alleen partijen aan tafel uit, maar vaak ook hun advocaten/juristen. Meestal lukt het om in één mediationbijeenkomst de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. Op deze manier gaan partijen vaak met een betere verstandhouding uit elkaar dan wanneer zij een procedure hebben moeten voeren. Verder kunnen er over meer onderwerpen goede afspraken worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de wijze van afscheid nemen van collega’s, goede referenties, geheimhouding van bepaalde zaken. Partijen sluiten vervolgens een vaststellingsovereenkomst die Ingrid Luimes voor partijen opstelt. Of je nu werkgever of werknemer bent, je bent er allebei bij gebaat om op een prettige manier uit elkaar te gaan. De werkgever heeft belang bij behoud van de goede naam van het bedrijf, de werknemer kan verder met een positief getuigschrift en referentie.

 

Ik sta je graag bij in

Echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie

Arbeidsconflicten

Persoonlijke- en relatiecoaching

Familiebedrijf coaching

Vertrouwenspersoon

Wil je teruggebeld worden?